Priser og vilkår

Hvor meget du selv skal betale, afhænger af om du har henvisning fra egen læge, selv betaler for forløbet eller får det betalt af sundhedssikring eller kommune.

Hvis du ønsker oplysninger om priser på vurdering/screening, er du velkommen til at tage kontakt, da dette afhænger af den aktuelle opgave.

Når du selv betaler for forløbet:

Individuel samtale

1100 kr. 50 minutter

Gruppesamtale – f.eks. par- eller familiesamtale

2000 kr. 90 minutter

1100 kr. 50 minutter

2000 kr. 90 minutter

Når du har en henvisning fra lægen:

Den første individuelle samtale

449,18 kr.

Efterfølgende individuelle samtaler

374,54 kr.

Hvis du er ung mellem 18-24 år henvist med angst eller depression er samtalerne vederlagsfrie, hvilket betyder at du ikke selv skal betale noget.

453,22 kr.

377,92 kr.

Kommunalt betalte forløb:

Når du gennem kommunen har fået bevilget psykologsamtaler, afregner jeg direkte med kommunen, og du skal derfor ikke selv lægge ud for behandlingen. Pris afhænger af opgave og lokation.

Mulighed for tilskud:

Jeg er autoriseret af Psykolognævnet og du kan derfor få tilskud fra Sygesikring Danmark til din behandling. Indberetning sker løbende når betaling er gennemført, og du får typisk omkring 200kr pr gang, men tjek vilkår for den gruppe du er medlem af.

Har du en sundhedssikring, dækker denne ofte psykologbehandling til dig – og ofte også dine børn. I mange tilfælde kan du selv få lov til at vælge psykolog, men du skal selv undersøge dette med dit forsikringsselskab. Ønsker du at gøre brug af sundhedssikring hos mig, er det typisk dig der lægger ud for samtalen og herefter dit forsikringsselskab der refunderer pengene til dig. I nogle tilfælde kan der være en egenbetalingsdel, hvis sundhedssikringen ikke dækker den fulde takst på 1100kr. pr session.

Hvis du ønsker at gøre brug af din sundhedssikring ifm. psykologbehandling, har Dansk Psykologforening skrevet en vejledning ift. hvad du bør være opmærksom på. Den kan du se her  https://www.dp.dk/fag-og-politik/fag/til-psykolog-gennem-din-sundhedsforsikring/

Afbudsregler:

Hvis du har brug for at rykke din aftale, må du meget gerne gøre det i så god tid, at andre kan nå at få glæde af tiden. Afbud med få dages varsel gør det svært for andre at benytte tiden.

Hvis du har brug for at melde afbud eller ændre din tid, skal dette gøres senest 48 timer inden den aftalte tid. Afbud kan ske via sms eller opkald/besked på telefonsvarer på tlf. 60 58 64 17.

Ved udeblivelse eller for sent afbud, opkræves fuld takst, uanset årsag.

Der vil for det meste være mulighed for at afholde samtalen online eller via telefon, hvis du ikke når at melde afbud i tide, eller blot ikke føler dig frisk eller oplagt til at møde op i klinikken. Hvis du ønsker dette, skal du kontakte mig.

Særligt for klienter med henvisning fra læge:

  • For klienter med henvisning fra egen læge, gælder det at afbud senest skal ske kl. 12 dagen inden aftalen.
  • For klienter med henvisning svarer gebyret til egenbetalingsdelen.
  • Klienter på vederlagsfri ordning, bliver ligeledes opkrævet gebyr for udeblivelse eller for sent afbud.
  • Ved gentagne udeblivelser eller for sene afbud, opkræves der dobbeltgebyr.