Cookie- og privatlivspolitik hos Psykolog Helle Riff-Hodal

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om “Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Privatlivspolitik i forbindelse med psykologisk behandling
I forbindelse med psykologisk behandling, udredning og rådgivning, vil jeg som autoriseret psykolog iflg. Psykologloven være forpligtet til at føre journal opbevare disse i 5 år efter seneste notat. Journaler opbevares håndskrevet i et aflåst arkivskab som kun jeg har adgang til, og de destrueres efter 5 år fra sidste samtale.
Som dataansvarlig indsamler og behandler jeg personoplysninger om mine klienter. Jeg sikrer i denne forbindelse at alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning, dvs. Persondataloven, Persondataforordningen og Psykologloven.
Jeg bruger Terapeutbooking og Whereby til behandling af data, der begge lever op til persondataforordningens krav til datasikkerhed.
Når jeg skal sende et dokument med personfølsomme oplysninger til en myndighed, bruger jeg digital post og jeg sender ikke personfølsomme oplysninger til klienter via mail.

Personoplysninger
Personoplysninger om mine klienter oplyses af klienten selv eller af den der henviser, f.eks. læge, sagsbehandler eller forsikringsselskab. I denne forbindelse indsamler og opbevarer jeg følgende oplysninger:
Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, mail, telefonnummer samt datoer og tidspunkter for aftaler.
Følsomme personoplysninger: Personnummer, helbredsoplysninger og relevante oplysninger om arbejds- og privatlivsforhold.
Jeg indsamler og opbevarer kun personlige oplysninger, når der er brug for det i forbindelse med:

  • Behandling, udredning eller rådgivning
  • Journalføring og administration
  • Opfyldelse af lovkrav.

Samtykke
Der er ikke pligt til at udlevere personoplysninger, men jeg kan ikke varetage formålet med mit arbejde uden klientens samtykke til, at jeg må indsamle og opbevare dennes oplysninger, jf. ovenfor. Det vil derfor ikke være muligt for mig at behandle eller rådgive en klient der ikke giver samtykke til at jeg indsamler og opbevarer oplysninger.
I forbindelse med første aftale hos mig, vil alle klienter blive bedt om at give elektronisk samtykke til betingelserne i denne privatlivspolitik.
Som klient har man til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket hvilket kan gøres ved at kontakte mig. Vær dog opmærksom på at dette ikke påvirker behandlingen forud for tilbagekaldelsen af samtykket men først fra det tidspunkt, hvor samtykket trækkes tilbage.

Tavshedspligt
Jeg er underlagt tavshedspligt jf. Psykologloven §21 stk. 2. Det betyder, at det er strafbart at videregive eller udnytte fortrolige oplysninger.
Hvis eksterne anmoder om udlevering af oplysninger, f.eks. sagsbehandler eller forsikringsselskab, skal dette først godkendes af klienten det drejer sig om, der skal give utvetydigt samtykke hertil.
Undtagelse fra tavshedspligten gælder hvis der er risiko for personskade/fare, eller hvis jeg bliver bekymret for et barns trivsel og udvikling. Hvis jeg har behov for at bryde min tavshedspligt, vil man som klient blive orienteret af mig på forhånd.

Rettigheder
I forhold til de persondata, jeg opbevarer om en klient, har klienten følgende rettigheder:

  • retten til indsigt i personoplysninger
  • retten til at få ændret ukorrekte oplysninger
  • retten til at få slettet oplysninger*
  • retten til at få begrænset oplysninger
  • retten til data-portabilitet, dvs. at få udleveret dine oplysning fra mig i et almindeligt anvendt format
  • retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

* Retten til sletning er dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre journal, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelser som tilføjelser. Dertil skal journaler jf. Psykologloven opbevares i 5 år.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: helleriffhodal@gmail.com. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Psykolog Helle Riff-Hodal
Vinhusgade 11B
4700 Næstved
Telefon: 60 58 64 17
Email: helleriffhodal@gmail.com