Psykologisk terapi – unge og voksne

En stor del af min arbejdsdag går med at afholde terapeutiske og rådgivende samtaler med unge og voksne. I samtalerne tager jeg udgangspunkt i en forståelse af, at vi er en del af et miljø, der er med til at forme os til den, vi er. Selvom vi ikke altid har mulighed for at ændre på vores omgivelser, kan vi arbejde med, hvordan vi forstår os selv og står stærkere i den modgang vi møder.

Som psykolog er det vigtigste for mig i terapien, at vi har en tryg og tillidsfuld relation, hvor du føler dig set og forstået. Forløbet skal opleves meningsfuldt for dig, hvorfor vi sammen løbende evaluerer og afstemmer, om vi er på rette vej eller skal justere vores tilgang.

Jeg trækker på et bredt grundlag af viden og praksiserfaring, og tilrettelægger terapi og behandling ud fra den enkeltes behov. Jeg er dog særligt optaget af at du som klient skal gå herfra med oplevelsen af, at terapien bidrager til, at du opnår større forståelse for dig selv og dine reaktioner, samt med konkrete redskaber til at skabe den ønskede udvikling.

Supervision og rådgivning

 I min klinik tilbyder jeg både rådgivning og supervision. 

Denne ydelse er for følgende grupper:

– Andre faggrupper der har behov for  supervision ift. arbejdet med borgere, teamsamarbejde eller andet der kan udfordre i den professionelle hverdag. Der er typisk tale om ansatte på bosteder, dagtilbud, skoler og lignende.

– Psykologer på vej mod autorisation. Det kan bl.a. være hvis du arbejder indenfor PPR, traumeudredning el. lignende.

– Plejeforældre der via kommunen får tildelt supervisionstimer mhp. arbejdet med deres plejebarn/børn. 

– Forældre der oplever at forældreskabet er udfordrende at være i. Det kan være fordi I oplever et højt konfliktniveau i familien, fordi jeres barn har fået en diagnose og I ønsker hjælp til bedst muligt at støtte barnet og evt. søskende, eller måske fordi I selv oplever at have svært ved at bryde gamle mønstre eller reaktionsformer fra egen barndom. 

Vurderinger og screeninger

Jeg har i mange år arbejdet med vurderinger og screeninger, både i skole- og dagtilbudsregi, samt indenfor traumeområdet. Jeg er således erfaren i at foretage pædagogisk-psykologiske vurderinger, kognitiv testning, samt screening for PTSD og reaktioner på traumer.

I nogle tilfælde vil det være relevant med screening/vurdering som en del af et igangværende samtaleforløb, men det kan også være at I står i en situation, hvor der blot er behov for en vurdering af hvilke ressourcer og vanskeligheder der er på spil, for at kunne komme godt videre som familie, eller voksen.

Jeg diagnosticerer ikke, men kan i nogle tilfælde være behjælpelig med at undersøge om en evt. henvisning til psykiatri kunne give mening, samt hjælpe med udarbejdelsen af de nødvendige testninger/screeninger for at henvisningen kan foretages af PPR eller egen læge.

Ønskes vurdering eller screening, er I velkomne til at tage kontakt, så vi kan drøfte mulighederne.